Dansorgasmen

Begreppet dansorgasm myntades av Anna Lindgren (probiotica) vid en dansmara för ett par år sedan. Ordet har sedan spritt sig i bloggvärlden, men någon exakt definition finns inte nedskriven så tolkningarna av dess innebörd varierar därför en hel del.

En dansorgasm är det där ultimata danstillståndet när allt bara stämmer, när man är två som tillsammans blir ett med dansen och kropparna exploderar i dansnjutning. Såsom ett extasiskt tillstånd påminner den således om den sexuella orgasmen, men det skall understrykas är de två är helt oberoende av varandra och man skall således inte dra för direkta paralleller dem emellan.

Några egenskaper hos dansorgasmen som gör den överlägsen den sexuella kan nämnas:

  • En dansorgasm är oftast en gemensam upplevelse för de två som dansar (om vi talar om pardans alltså) och båda parter upplever den alltså i de flesta fall samtidigt. Jag skulle påstå att det är vanligare och kanske rent av lite av en förutsättning att båda parter faktiskt når detta dansmässiga klimax tillsammmans.
  • Dansorgasmer kan ofta hålla i sig under flera minuter, eller återkomma ett fleral gånger under en och samma dans, i det senare fallet talar vi då om multipla dansorgasmer.
  • En dansorgasm hämmas inte av att man dansat i timmar och är sjöblöta av svett, tvärtom kan en intensiv kväll med idel härliga dansupplevelser ofta bygga upp de förutsättningar som krävs för att den skall uppstå. När två svettstänkande dansgalningar smälter samman och tillsammans exploderar i detta dansmässiga klimax kallas det således för en fontändansorgasm.
  • Det finns inget som pekar på att det skulle förekomma några könsmässiga skillnader i förutsättningar för att uppleva dansorgasmer, i dess förekommande frekvens eller i dess typiska uttrycksformer. Killar tycks i regel uppvisa samma förmåga till uthållighet som tjejer, och kan således i samma grad uppleva multipla dansorgasmer likväl som fontändansorgasmer.
  • Dansorgasmer kan i gynnsamma fall upplevas många gånger under en och samma kväll, och det med olika partners. Att så sker är för övrigt att betrakta som fullt socialt accepterat, vilket är ännu ett argument för dansorgasmens överlägsenhet som njutningsform, jämfört med dess sexuella motsvarighet.