För sänkt moms på dans - Rösta Pirat

Om man går på en konsert betalar man 6% moms, men om publiken går för att dansa till samma musik så är momssatsen 25%. Kulturpolitiken är en av Piratpartiets tre hörnstenar och givetvis kommer vi aktivt att arbeta för att "Oavsett vilken momsnivå vi ska ha ska den vara lika för likvärdiga kulturformer".

Kasta inte bort din röst i höst! Rösta Pirat; för kulturen, för kunskapen, och för det öppna demokratiska samhället!

Upprop: Sänkt moms på dansevenemang
Piratpartiet utmanar sina politiska motståndare i Starcraft II