Dagböcker 1998 webbifierade

Samtliga dansdagböcker från 1998 är nu webbifierade, dvs överförda från sin ursprungliga analoga form på orkesterkort.

1998 var ett år då jag bröt ny mark på många olika håll med personliga debuter på ett flertal ställen som sedan kommit att tillhöra mina favoriter, Ånäsparken i Kovland, Bredsele Park i Kusfors, Hunge Folkets Hus, med flera. 1998 var också året då Vallsundsfärjan gjorde sin sista sommar, de klassiska färjeturerna till Sandvikens danskvällar var därmed över och vi avslutade Sandvikensommaren med en broinvigningsdans.

Kommentarer

Hatten av för att ännu ett dansdagboksår fritagits och bragts ut i den fria digitala världen! Smile

PS. Du har inte funderat på att införa en "gillaknapp" här? Saknade en sån, vilket väckte till liv en diffus oro för att ett annat socialt nätverk kan ha påverkat mitt sinne lite mer än vad som är lämpligt(?!) O.o

Jag tycker gilla-knappar är så oerhört 2010, föredrar att få lite livfulla kommentarer.